RCC CLASSIC BY HEDIN AUTOMOTIVE

 
 

Omwille van de maatregelen tegen het Coronavirus werd dit evenement afgelast!

Op zondag 7 juni 2020 is het opnieuw zover. Dan pakt de Retro Car Club uit met haar zesde oldtimerrit. Wie er vorig jaar bij was, heeft deze rondrit ongetwijfeld al vet aangestipt op de agenda. En terecht. Want onze parcoursbouwers stippelen ook dit jaar opnieuw een bijzonder knappe rondrit uit, boordevol verrassingen, pittoreske views en vooral uitdagende en aantrekkelijke wegen, op maat van oldtimerfanaten. We zorgen ook deze keer voor een uitgebreid en vooral lekker ontbijt en een smakelijke maaltijd onderweg. We voorzien enkele stopplaatsen zodat je in een gezellig kader met de andere deelnemers kan bijpraten over de wagens en het parcours, zorgen voor een fraaie rallyplate en een show ’n shine bij de start van onze rondrit zodat je ook kan rekenen op een mooi aandenken. Het gedetailleerde roadbook zorgt er voor dat je het parcours vlekkeloos kan afleggen.

Meer praktische info en mogelijkheid tot inschrijven volgt. 

Als deelnemer aan deze rondrit verklaar ik hierbij de volgende voorschriften en reglementen te aanvaarden:

  1. Ik erken op de hoogte te zijn van het feit dat de verkeersregels geldend op de openbare weg onverminderd van toepassing blijven op dit evenement en me daaraan te houden. De organisatie behoudt zich het recht voor een deelnemer uit te sluiten indien hij zich niet aan de wegcode houdt.
  2. Ik verklaar hierbij dat het voertuig waarmee ik deelneem geldig ingeschreven, technisch gekeurd en verzekerd is.
  3. Ik erken dat alcohol en drugs ten strengste verboden zijn.
  4. Ik erken en aanvaard dat de organisatoren van het evenement niet verantwoordelijk zijn voor gebeurlijke schade toegebracht aan wagens of schade toegebracht aan derden, noch voor verlies of diefstal.
  5. Ik erken en aanvaard dat de organisatoren van de omloop niet verantwoordelijk zijn voor verlies of diefstal van persoonlijke goederen of voorwerpen, ook niet indien deze voorwerpen zich in de geparkeerde wagens bevinden, of voor schade aan kledij, sierraden en/of uurwerken veroorzaakt tijdens en/of naar aanleiding van deelname aan het evenement.
  6. Ik erken en aanvaard dat de organisatoren van het evenement niet verantwoordelijk zijn voor gebeurlijke letsels en/of verwondingen.
  7. Ik erken en aanvaard dat stuurfouten en rijfouten of het niet opvolgen van de instructies niet verhaald kunnen worden op de verantwoordelijken of op de organisatoren van het evenement. Zij zijn dus ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele letsels en verwondingen.
  8. Ik erken en aanvaard dat personen die zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houden van de omloop kunnen verwijderd worden.
  9. Ik zal aan het evenement deelnemen met voorzichtigheid en zal in geen geval een andere deelnemer, de organisatoren of zijn medewerkers aansprakelijk stellen voor die schade.
  10. Ik erken het reglement te kennen, goed te keuren en te zullen respecteren.