WETGEVING.

Oldtimer statuut

De laatste jaren zijn er voortdurend wijzigingen gebeurd aan het oldtimerstatuut. Dit is deels te verklaren door de groeiende populariteit van oldtimers sinds de grote wijzigingen van het oldtimerstatuut op 1 juli 2013. Vanaf dat moment kreeg de oldtimerliefhebber veel meer vrijheid om met zijn voertuig te rijden. Zo mag je met je oldtimer de klok rond op de openbare weg rijden, zonder kilometerbeperking of afstand ten opzichte van de woonplaats.

Er zijn echter wel nog een paar beperkingen voor oldtimers ingeschreven met een oldtimer nummerplaat, de zogenaamde O-plaat (een kentekenplaat waarvan de groep letters begint met « O » ). Deze mogen niet gebruikt worden voor:

  • Woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer, in geval de werknemer of student zelf met de wagen rijdt. Je kinderen bijvoorbeeld afzetten aan school of gaan winkelen mag dus wel.
  • Bezoldigd vervoer van personen of hieraan gelijkgesteld gratis vervoer.
  • Commercieel of professioneel gebruik.

Als je bovenstaande activiteiten toch met je oldtimer wil doen, moet deze niet ingeschreven zijn met een O-nummerplaat, maar wel met een gewone nummerplaat.

Oldtimer leeftijd

In een Europese Richtlijn (gestemd in april 2014) werd bepaald dat de oldtimerleeftijd op 30 jaar moet worden gebracht. Voor reeds ingeschreven voertuigen met O-plaat is er een overgangsregeling voorzien.

Belastingen

Oldtimers genieten van een voordeling inschrijvingstarief en een laag forfaitair bedrag voor verkeersbelasting. Naar aanleiding van het optrekken van de oldtimerleeftijd is er sinds 01/07/2017 een overgangsregeling uitgewerkt voor reeds ingeschreven oldtimers, die de leeftijd van 25 jaar bereikt hebben, maar nog geen 30 jaar oud zijn. Meer informatie over deze regeling vind je op de website van Belastingen Vlaanderen.

Deze overgangsregeling geldt niet voor voertuigen die voor het eerst als oldtimer worden ingeschreven in Vlaanderen. Zij moeten de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben alvorens te kunnen genieten van de forfaitaire verkeersbelasting (voertuigen met inschrijvingdatum vanaf 01/01/1993 en volgend). Let dus op met voertuigen die tussen de 25 en 30 jaar oud zijn.  Je kan nog steeds een O-plaat aanvragen wanneer je voertuig de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt, maar je hebt pas recht op het verlaagd inschrijvingstarief vanaf de leeftijd van 30 jaar. Bereken hier je hoeveel verkeersbelasting en Belasting voor inverkeersstelling je moet betalen.

Periodieke keuring

Vanaf 20 mei 2018 zijn oldtimers die worden ingeschreven met een O-plaat onderworpen aan een periodieke keuring. Daar keuring van voertuigen een gewestelijke bevoegdheid is, zijn er regionale verschillen. In Vlaanderen geldt:

  • Voertuigen vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaar: jaarlijks
  • Voertuigen vanaf 30 jaar en tot 50 jaar: tweejaarlijks
  • Voertuigen vanaf 50 jaar: vijfjaarlijks

In Wallonië kan je wagen vanaf 30 jaar gekeurd worden als voertuig van historisch belang. Voorwaarde is wel dat je wagen nog steeds in de originele staat en niet langer in productie is. Je krijgt dan een keuringsbewijs dat onbeperkt geldig is in duurtijd. Voertuigen die meer dan 50 jaar oud zijn moeten in Wallonië zelfs helemaal geen periodieke technische keuring meer ondergaan, ongeacht het historisch belang.